home

  • Geven en nemen geldt voor relaties, juist als het om innovaties gaat, wij helpen innovators met het gezond uitbouwen van hun innovatie netwerken
  • We helpen onze opdrachtgevers nieuwe projecten met de juiste parameters te onderbouwen zodat je weet wanneer je succesvol bent
  • Wij ondersteunen opdrachtgevers met het in kaart brengen van de nieuwe technologieën in hun markten
  • Wij helpen opdrachtgevers met de omslag van subsidieren naar investeren
  • Duurzaam combineren, zodat producten en diensten meerwaarde hebben voor klant én omgeving

 

Science based consulting : advies gesteund door wetenschappelijke inzichten. Equator Research helpt Bedrijven en Overheden op het gebied van Strategie en Innovatie. Met advies, maar ook met praktische inzichten en hulp bij implementatie.

Als beleidsmaker wil je bijzondere onderwerpen uitdiepen, of juist breder verkennen. Hoe zou het zijn als je de beschikking hebt over grondige analyses en zorgvuldig geselecteerde rapporten? Snel en efficiënt?

Als programmamanager of projectleider wil je de juiste prioriteiten stellen. Tijd en geld is schaars, en eenmaal ingericht is een project minder gemakkelijk bij te sturen. Hoe zou het zijn als je de juiste informatie met duidelijke aanbevelingen gewoon hebt? Effectief en tijdig?

Als Marketeer wil je de klant goed snappen. Hoe zou het zijn als je de laatste gedragswetenschappelijke trends kunt terugzien in je customer base? Anders en vernieuwend?

Equator Research zoekt het uit! De inbedding in universiteiten geeft toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor business en beleid.